Jasny wotum wolerjow

wutora, 25. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Thomas Leberecht wostanje wjesnjanosta Łazowskeje gmejny

Łaz (AK/SN). Thomas Leberecht (CDU) wostanje wjesnjanosta Łazowskeje gmejny. Tak su wolerjo zawčerawšim rozsudźili. Mějićel zastojnstwa je 69,9 procentow hłosow wólbokmanych dóstał. W absolutnych ličbach běše to runje 1 637 hłosow. Kandidata AfD Franka Förstera je 30,1 procent wobydlerjow wolił, štož ­wotpowěduje w absolutnych ličbach 704 hłosam. Z ně­hdźe 6 000 wobydlerjemi a 134 kwadratnymi kilometrami je Łaz po přestrjeni druha najwjetša gmejna Sakskeje a najwjetša Budyskeho wokrjesa. „Wólbny wuslědk je dopokaz za to, mi wobydlerjo dowěrja. Na tym chcu dale dźěłać“, Thomas Leberecht wolóženy wuzběhny.

Cyłkownje 4 358 wobydlerjow gmejny bě zawčerawšim wólbokmanych. Wólbne wobdźělenje wučinješe tuž 54,6 procentow. Za wólby wjesnjanosty je to ­poměrnje wysoka hódnota.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND