Boja so nacijow

srjeda, 26. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/mb). Wučerjo šule we wokrjesu Sprjewja-Nysa su so na braniborske medije z informacijemi wo pra­wicarskoekstremistiskich zjawach na swojim kubłanišću wobroćili. Dźe wo črjódku šulerjow, kotřiž wšědny dźeń dominuja, podpěrani wot wjele „sobuběharjow“. Jim rasistiske skřiwdźenje šulerjow z migraciskim pozadkom, pokazanje hitleroweho postrowa a zatrašenje ludźi z fyziskej a psychiskej namocu wumjetuja. List je drje anonymny, RBB a policija pak šulu znajetej. Kolegij wučerjow je pačeny, mainstream šulerjow prawicarski – při „wólbach młodźiny“ do wólbow zwjazkoweho sejma 2019 stej AfD a NPD wjetšinu docpěła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND