Lětuše přirodowe wiki su jubilejne

štwórtk, 27. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Stróža (SN). Tradicionalne Němsko-serbske nalětnje přirodowe wiki w biosferowym rezerwaće UNESCO Hornjołužiska hola a haty mjeztym hižo 20. króć wotměja. Wot 10 do 17 hodź. přeprošuja zajutřišim zarjad biosferoweho rezerwata, serbske domizniske towarstwo Radiška kaž tež mnohe wikowarki a wikowarjo wopytowarjow na přehladku do Stróže.

Hnydom na spočatku zahrodoweje sezony poskićuja zahrodnistwa symjo a sadźenki starych a nowych družin sadowcow, zeleniny abo zelow. Nimo toho pak poskićeja dalše regionalne zawody swoje wudźěłki kaž hornčerske twory, přirodowu kosmetiku, drastu, marmeladu a wjele wjace. Zdźěla móža ludźo rjemjeslnikow w Stróži wobkedźbować, a móža tak přihladować, kak wudźěłki nastanu. Při tym wotkryja sej hosćo tradicionalne rjemjeslniske techniki a nazhonja, kak so na přikład chošća wjazaja abo kosa klepa.

Organizatorojo prócuja so nimo toho wo bohaty kulinariski poskitk. Hosćencarjo, pjekarnje, rěznistwa, ratarjo a hatarjo z hornjołužiskeje krajiny hole a hatow swoje wudźěłki poskića.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND