Dujerska hudźba na „žiwym městnje zetkawanja“

srjeda, 03. meje 2023
artikl hódnoćić
(1 )
Drježdźanska kapała „Banda Comunale“ je hromadźe z pólskej dujerskej kapału před sotrownjemi na dróze zahudźiła. Tak zawjeselichu tež wobydlerjow starownje w susodstwje. Małowjelkowski pozawnowy chór zahra pozdźišo na zahrodźe sotrownje. Tón abo tamny je sej samo zarejwał.  Foto: Carmen Schumann Drježdźanska kapała „Banda Comunale“ je hromadźe z pólskej dujerskej kapału před sotrownjemi na dróze zahudźiła. Tak zawjeselichu tež wobydlerjow starownje w susodstwje. Małowjelkowski pozawnowy chór zahra pozdźišo na zahrodźe sotrownje. Tón abo tamny je sej samo zarejwał. Foto: Carmen Schumann

Mały Wjelkow (CS/SN). Lědma hdy je Małowjelkowska zahroda sotrownjow telko žiwjenja wuhladała, kaž štwórtk wječor zańdźeneho tydźenja! Z gmejny a wokoliny běše syła wopytowarjow přišła, zo by bórzomne wozrodźenje historiskeho twarskeho ansambla woswjećiła. Před 253 lětami běchu Ochranowscy bratřa zakładny kamjeń za prěni twar połožili, w kotrymž žony wosady – sotry – hromadźe bydlachu a dźěłachu. Hakle njedawno je europski pomnikoškitny zwjazk Europa Nostra ansambl sotrownjow do skupiny sydom najbóle wohroženych europskich twarskich pomnikow přiwzał. Z tym je wón wobstatk kolektiwneho pomjatka Europy. Spěchowanske towarstwo za Małowjelkowske sotrownje jara zwjesela, zo je financowanje za nuzne saněrowanje twarow zawěsćene: dohromady 445 000 eurow dóstanje wot Zwjazka kaž tež kraja Sakskeje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND