Při wětrniku maja nowej ławce

pjatk, 05. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Při Němčanskim wětrniku maja nětko nowej ławce, kotrejž financowachu ze srědkami lońšeho wobydlerskeho etata.  Foto: Martin Crüger Při Němčanskim wětrniku maja nětko nowej ławce, kotrejž financowachu ze srědkami lońšeho wobydlerskeho etata. Foto: Martin Crüger

Něhdźe 300 wobydlerjow Wojerec a wokolnych wsow je so dotal na wothłosowanju wo lětušim wobydlerskim etaće wobdźěliło. Zajutřišim změja ludźo přidatnu móžnosć, swój hłós wotedać.

Wojerecy (SN/MWj). Mjeztym dwaj tydźenjej traje we Wojerecach doba wothłosowanja wo wobydlerskim etaće 2023. Wobydlerjo města a pjeć wjesnych dźělow móža so mjez cyłkownje 37 wšelakimi namjetami rozsudźić. Z třomi hłosami móža so woni za swojeho faworita wuprajić abo swoje hłosy na wjacore projekty rozdźělić. Hišće hač do 25. meje maja wobydlerjo tak składnosć, sobu postajić, što ma w měsće a na wsach noweho nastać, rěka w nowinskim wozjewjenju měšćanskeho zarjadnistwa. Něhdźe 300 ludźi je dotal wothłosowało. Hłosowanske lisćiki maja na zarjadnistwach města a wsow, w centrali mobility, w bibliotece a we wobydlerskim centrumje. Online móža zajimcy na stronach města tohorunja wothłosować. Přidatna móžnosć budźe zajutřišim, njedźelu, wot 15 do 18 hodź. na Łužiskim naměsće, hdźež wotměje so zarjadowanje „Wojerecy su pisane“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND