Wojuja dale za wutwar A4 poručenje

wutora, 09. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Zastupjerjo Hornjeje Łužicy w zwjazkowym ministerstwje jednali

Berlin (SN/BŠe). Zwjazkowa awtodróha A4 měła so na wuchodźe Sakskeje dale a přiběraceho wobchada dla nuznje wu­twarić. Wčera běchu tuž zastupjerjo kónčiny krajny rada Budyskeho wokrjesa Udo Wićaz, krajny rada Zhorjelskeho wokrjesa dr. Stephan Meyer, Budyski wyši měšćanosta Karsten Vogt a jeho Zhorjelski kolega Octavian Ursu (wšitcy CDU), kaž tež zapósłanc zwjazkoweho sejma Torsten Herbst (FDP) na rozmołwje w zwjazkowym wobchadnym ministerstwje.

We wotewrjenej rozmołwje ze statnym sekretarom Oliverom Luksicom a nawodu referata za zwjazkowe awtodróhi na sewjerowuchodźe Němskeje Frankom Süsserom dojednachu so akterojo na sćěhowace wobstejnosće. Tak prócuje so zwjazkowe ministerstwo wo nowu dołhodobnu prognozu hladajo na wućeženje A4 z wobchadom. Wuslědki wočakuja hižo kónc lěta a potrjechenym sposrědkuja. Nimo toho pruwuja fachowcy zakaz, po kotrymž njesmědźa nakładne awta na čarje tamne jězdźidła přesćahnyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND