„Šoterowe zahrodki“ Budyšinej dwělomnu česć wunjesli

wutora, 09. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wurězk z karty zazyglowanja města Budyšina. Čerwjena barba steji za podźěl 81 do 100 procentow. Foto: VdS/GDV Wurězk z karty zazyglowanja města Budyšina. Čerwjena barba steji za podźěl 81 do 100 procentow. Foto: VdS/GDV

Budyšin je najbóle zazyglowane město Sakskeje. To je aktualna studija w nadawku Cyłkowneho zwjazka Němskeho zawěsćenskeho hospodarstwa (GDV) zwěsćiła. W měšćanskim zarjadnistwje wobkedźbuja, zo wosebje w priwatnym wobłuku mějićeljo swoje płoniny tak njewuhotuja, zo móže woda zasakować.

Budyšin (SN/at). 52,91 procentow sydlenskeje kónčiny města Budyšina je wobtwarjenych, betonowanych abo asfaltowanych. To wuchadźa z datow zazyglowanja, kotrež je satelit Corpernicus z přezcyłnej dokładnosću dźesać króć dźesać metrow z wysokim rozpušćenjom dobył. Mjez dźesać najwjetšimi městami Sakskeje steji sprjewine město na čole, slěduja Lipsk z 51,14 a Drježdźany z 50,67 procentami. Wuslědki studije su minjenu srjedu wozjewili.

Jako bazu wuhódnoćenja satelitowych wobrazow su fachowcy towaršnosće VdS Schadensverhütung GmbH swobodnje přistupne geodaty komunow kaž tež sydlišćowe hranicy Zwjazkoweho zarjada za geodeziju a kartografiju wužiwali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND