Cyrkej z wosebitosćemi wopytali

pjatk, 19. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Katrin Merz-Jordan (nalěwo) rozłoži čłonam Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow wosebitosće awtodróhoweje cyrkwje w Hornim Wujězdźe, mjez druhim knihu z mjenami smjertnych woporow wobchadnych njezbožow.  Foto: Marian Wjeńka Katrin Merz-Jordan (nalěwo) rozłoži čłonam Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow wosebitosće awtodróhoweje cyrkwje w Hornim Wujězdźe, mjez druhim knihu z mjenami smjertnych woporow wobchadnych njezbožow. Foto: Marian Wjeńka

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Mjeztym zo sej mužojo a dawno tež swójby na swjedźenju Božeho spěća na zajimawe městna wuleća, činja to čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow hižo něšto lět dźeń do toho. Tak pobychu minjene lěta zdźěla z kolesami mjez druhim w ratarskim muzeju w Konjecach, w drastowym fundusu w Nowej Jaseńcy a druhdźe. Předwčerawšim dojědźechu sej do Hornjeho Wujězda, zo bychu tamnišu awtodróhowu cyrkej bliže zeznali. Horstka čłonow nastaji zo znowa z kolesami na puć a sej tak swoju blišu domiznu zaso trochu bóle wotkry.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND