Plany za gratownju a šulu

pjatk, 19. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Rakečanska gmejnska rada hižo wuhibki za klětu stajiła

Rakecy (JK/SN). Za dobre poł hodźiny běchu Rakečanscy gmejnscy radźićeljo srjedu nawječor nimale dźesaćom za gmejnu wažnym wobzamknjenjam přihłosowali. Wjetšina potrjechi twarske naprawy. Radźićeljo přepodachu planowanske nadawki za nowotwar gratownje wohnjoweje wobory w Stróži kaž tež za energe­tiske saněrowanje Rakečanskeje zakładneje šule.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND