Pytaja nuznje maćeršćinarjow

štwórtk, 01. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěłowy kruh za serbske naležnosće je so wčera wječor w Budyskej sukelnicy schadźował, zo by z wyšim měšćanostu Karstenom Vogtom (CDU) wo aktualnych temach Serbow nastupajo wuradźował.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND