Na „Šćežce kubołćikow“ pućować

štwórtk, 01. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Gesine a Jens Lehmann, kotrajž njejstaj přiwuznaj, staj „Šćežku kubołćikow“ zhromadnje wuwiłoj.  Foto: Carmen Schumann Gesine a Jens Lehmann, kotrajž njejstaj přiwuznaj, staj „Šćežku kubołćikow“ zhromadnje wuwiłoj. Foto: Carmen Schumann

Rachlow (CS/SN). Z mnohimi městnami na Čornobohu su najwšelakoriše baje zwjazane. Wone běchu wuchadźišćo za nowu pućowansku šćežku, kotruž mjenuja „Šćežku kubołćikow“. Prěnje ideje za nju zrodźichu před lětomaj, jako Rachlowska dobrowólna wohnjowa wobora swoje stolětne wobstaće swjećeše. Tehdy drje zakłady pućowanskeje šćežki hižo wobstachu, wona pak bě špatnje woznamjenjena. Wobornicy tuž gratulantow wo pjenježne dary prošachu. Z pjenjezami chcychu šćežku ponowić. 2 500 eurow tehdy nazběrachu. Zo móhli projekt zwoprawdźić, běchu spěchowanske srědki trěbne. Te dóstachu z regionalneho budgeta Swobodneho stata Sakskeje a z programa Zwjazka za spěchowanje dwurěčneho ruma. Prěnja tafla z powšitkownymi informacijemi je tuž němsce a serbsce wuhotowana. Na wšitkich tamnych taflach jewi so znajmjeńša hesło wotpowědneje stacije serbsce.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND