Dotalnu kulturu wopominanja do prašenja stajał

póndźela, 05. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Prof. dr. Christian Wagner rěči wo kulturje wopominanja. Foto: Carmen Schumann Prof. dr. Christian Wagner rěči wo kulturje wopominanja. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Wo Němcach so praji, zo su swětowi mištrojo wopominanja. Ale je to docyła wěrno? Tele prašenje staji referent najnowšeho zarjadowanja w rjedźe „Budyske narěče“ minjeny pjatk wječor w Budyskej tachantskej cyrkwi. Profesor dr. Christian Wagner je direktor Załožby Buchenwaldskeho wopomnišća a rěčeše k temje „Ze stawiznow wuknyć“. Hladajo na kulturu wopominanja, kiž w Němskeje pěstuja, ma wón njepřijomne začuća. Dopominanje na złóstnistwa nacionalsocializma je mjeztym ritualizowane a z wopačnym patosom zwjazane. Na róčnicach wopominanje kaž z monstrancu noša, wón rjekny. Tola wopominać móže čłowjek jenož, štož je sam dožiwił. Hdyž 16lětnych ze swojim wašnjom moralisce napjateje wopominanskeje kultury konfrontujemy, jich prosće přežadamy, bě sej Wagner wěsty.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND