Zjawny charakter šmórnyli

wutora, 13. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna dalši krok za přesydlenje Miłoraza wobzamknyła

Trjebin (AK/SN). Přesydlenje Miłoraza ma hač do kónca lěta 2024 wotzamknjene być. Jako dalši krok na tutym puću je Trjebinska gmejna nětko zjawne wěnowanje gmejnskeho wobsydstwa šmórnyła. Na swojim zašłym posedźenju gmejnscy radźićeljo jednohłósnje wobzamknychu, zo wjesny towarstwowy dom, kupjel a sportnišćo wot 1. julija hižo zjawne njejsu. Samsny krok za wohnjowobornu gratownju a pohrjebnišćo ma pozdźišo slědować.

„Z tym zo wěnowanje šmórnjemy, mjenowane zarjadnišća hižo zjawne twarjenja njejsu. Wone njemóža so tuž hižo zjawnje wužiwać“, gmejnski rjadowar Robert Sprejz rozłoži. Pozadk je planowane wotbagrowanje Miłoraza. Za to stej gmejna a LEAG w decembru 2022 kupne zrěčenje podpisałoj. Wone předwidźi, zo energijowy koncern gmejnje dospołne komunalne wobsydstwo wotkupi. Zapřijate su wšitke komunalne twarjenja kaž tež wotpowědne ležownosće a nimo toho­ tež zjawne puće a naměsta w Mi­łorazu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND