Politiske wumocowanje poručenje

wutora, 20. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Frakcija AfD wčera dźěło w Budyskim wokrjesnym sejmiku poćežowała

Budyšin (SN/MiP). Zapodaće wokrjesneho radźićela AfD Franka Hannawalda, hnydom na spočatku wčerawšeho posedźenja Budyskeho wokrjesneho sejmika, běše móhłrjec zły omen za slědowace hodźiny tutoho wječora. Wón žadaše sej, wothłosowanje wo dwójnym hospodarskim planje 2023/2024 wot dnjoweho porjada šmórnyć. Po jeho słowach ma frakcija AfD „planowane zwyšenje wo­krjesneho dawka wot tuchwilu 32 na 34 procentow hladajo na ćežku financielnu situaciju komunow a městow za njezamołwitu a nic po zakonju.“ We wotpowědnym wothłosowanju wšak wjetšina zapósłancow tute zapodaće wotpokaza. Mjenowanych 34 procentow zwyšenja wo­krjesneho dawka pak běchu na tutym wječoru nadal hłowny objekt debaty wo hospodarskim planje – a to ze stron wšěch frakcijow. Z wokrjesnym dawkom dadźa komuny dźěl swojich dochodow z ležownostneho a přemysłoweho dawka k financowanju wokrjesa dale.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND