Serbska baja na ławce zwobraznjena

pjatk, 23. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Při přepodaću noweje ławki běchu pódla wjesnjanostka Madeleine Rentsch, Ludwig Sachsa a Alojs Budar (prědku wotprawa).  Foto: Lydija Maćijowa Při přepodaću noweje ławki běchu pódla wjesnjanostka Madeleine Rentsch, Ludwig Sachsa a Alojs Budar (prědku wotprawa). Foto: Lydija Maćijowa

Radwor (LM/SN). Na Kaponicy za Łupoju steji nětko ławka, kotraž z wuměłskim motiwom na baju wo sydom serbskich kralach pokaza. Šulerjo dźěłoweje skupiny za drjewo Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ su ju pod nawodom Ludwiga Sachsy twarili. Přidatnje młodostni we wuměłskim kubłanju bajowe postawy, kotrež bě Andrea Pawlikowa naćisnyła, wumolowachu. Technisce podpěrał je šulu Alojs Budar, kiž je motiwy z frezu zadźěłał. Projekt je socialny a šulu přesahowacy, dokelž tež gmejnscy dźěłaćerjo při natwarje pomhachu.

Radworska wjesnjanostka Madeleine Rentsch a bywši Budyski krajny rada Michael Harig staj nowu ławku při pućowanskej šćežce na Kaponicu wčera po­swjećiłoj. Wobaj chwaleštaj šulerjow, zo sej rjemjesło waža a njech sej to tež za powołanski přichod zdźerža.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND