Wjace wopytowarjow do hrodźišća přiwabić

wutora, 27. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Słowjanske hrodźišćo w Radušu su 2003 wotewrěli.  Foto: dpa/Patrick Pleul Słowjanske hrodźišćo w Radušu su 2003 wotewrěli. Foto: dpa/Patrick Pleul

Raduš (PB/SN). Wjace hač 20 lět mjeztym tomu je, zo smědźeše Dieter Weißhahn, tehdy wjesnjanosta hišće samostatneje gmejny Raduš a čestny čłon jubilejneho zarjadowanja, posledni hozdźik do hrubeho twara słowjanskeho hrodźišća w Radušu zabić. Měsacy pozdźišo, 28. meje 2003, objekt oficialnje wotewrěchu. Z wulkej zjawnej a medialnej kedźbnosću tehdyša braniborska ministerka za kulturu a wědomosć Johanna Wanka znowa natwarjene hrodźišćo přepoda. Wot nowinarjow wulce chwalene, dožiwi hrodźišćo spočatnje hoberski nawal wopytowarjow. Lěta po tym je so ličba zajimcow pola něhdźe 50 000 wob lěto stabilizowała. „To njeje špatny wuslědk. Za porjadnu bilancu dochodow pak to njedosaha“, rjekny Wětošowski měšćanosta Bengt Kanzler. Zo by Radušanske hrodźišćo dale wobstało, chcedźa atraktiwnosć z kulturnymi poskitkami dale zwyšić. Tak chcedźa ličbu wopytowarjow na wjace hač 70 000 stopnjować. Trěbna je přiwšěm dalša pjenježna pomoc wokrjesa a Braniborskeje, Kanzler rjekny. Zo njeje žadyn zastupnik wokrjesa a kraja na zarjadowanje do Raduša přichwatał, je jemu špatne znamjo.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND