Płokać a přichod molować

pjatk, 30. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Serbski muzej ma tójšto prózdninskich poskitkow přihotowane

Budyšin (SN/MWj). Cyłu sep prózdninskich poskitkow ma Budyski Serbski muzej w lětnich prózdninach za dźěći wot pjeć do wosom lět přihotowanu. Tak chcedźa so 11. julija na slědy Krabata podać. Wo zabawne muzejowe dopoł­dnjo postaraja so napjate stawizny a baje wokoło dušneho serbskeho kuzłarja Krabata, Čorneho młynka a Awgusta Sylneho. Kotra z třoch wosobow je najsylniša, wujasni so hakle na kóncu! Mali kuzłarjo pasla sej kuzłarski kij za doma. Dalši termin je 17. awgust, kaž muzej w nowinskim wozjewjenju informuje.

„Budyšin we wobrazach“ rěka hesło poskitka 13. julija. Wobdźělnicy podadźa so na puć, zo bychu Budyšin z wočomaj wuměłcow widźeli. Wuhotowani z twórbami znatych symbolow Budyšina zbliža sej wuměłcow a motiwy. Jako mała dopomnjenka nastawa swójske wuměłstwo na póštowych kartach. Zetkanje je w Serbskim muzeju.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND