Hnój za žiwjenje rybow trěbny

pjatk, 07. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Zajimowany wobkedźbowar je zašłe tydźenje mnohe małe hórki wosrjedź hatow kaž tule w Njeswačidle wuhladał.  Foto: Milenka Rječcyna Zajimowany wobkedźbowar je zašłe tydźenje mnohe małe hórki wosrjedź hatow kaž tule w Njeswačidle wuhladał. Foto: Milenka Rječcyna

Łužiske haty su tež zwonka našeje domizny swojich rybow dla sławne

Njeswačidło (SN/MiR). Łučny hat podłu B96 pola Njeswačidła měješe zašłe tydźenje wosebity napohlad. Njefachowc dohlada so małych hromadkow, kotrež kaž muster na dnje hata bjez wody, jedna pódla druheje, móhłrjec sedźachu. Njetraješe dołho a wódne ptački sej hórki wotkrychu a so na nje zesydachu. Zdźěla tam samo wjacore hodźiny wutrachu. Mjeztym pak sej zaso w rohodźi na kromje hata swój schow pytaja. Wšako woda krok po kroku stupa, a hromadki so na te wašnje pod hładźinu wody zhubja. Zo to chětro pomału dźe, zwisuje z tym, zo je zawěra we Łuze zwotkelž woda přińdźe, chětro zarosćena a tuž woda dosć njećeče. Robert Kretschmer, wotnajer Njeswačanskich hatow, chce zawěru přichodne dny wurjedźić, zo by woda w haće spěšnišo stupała.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND