Noze k spěšnym zynkam pohibowali

póndźela, 10. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Do wječorneho programa stejachu na Krawčikec statoku popołdnju dźěći w srjedźišću, na jewišću a tež před nim.  Foto: Maćij Bulank Do wječorneho programa stejachu na Krawčikec statoku popołdnju dźěći w srjedźišću, na jewišću a tež před nim. Foto: Maćij Bulank
Rejujo, spěwajo a hudźo zahajichu „Jandźeljo ze Serbiskeje“ wječorny program na Krawčikec statoku. Wězo rejowachu čłonojo tradicionalne serbiske koło, při čimž noze w spěšnym rytmusu pohibowachu. Při tym trjebachu mužojo a žony wutrajnosć, so dale a spěšnišim zynkam přiměrić. Štyrjo hudźbnicy rejowarjow a spěwarjow přewodźachu. Akordeon pak najwažnišu rólu zabra. A hnydom po tym sćěhowaše dalša słowjanska skupina, mjenujcy Folklorní spolek Jasénka z Morawy blisko słowakskeje hranicy. Woni předstajichu tradicionalne spěwy a reje kónčiny. Moderatorka Gloria Žurec wobhoni so pola čłonki skupiny Johany za dźělemi narodneje drasty. A tak přitomni zhonichu, zo wustupja žony a mužojo w dźěłowej a swjedźenskej narodnej drasće. Předewšěm fale z módroćišćom napadnychu, mjeztym zo maja mužojo ćežke pasy a sekery, kotrež mjez druhim při rejach zasadźachu. Skónčnje slědo­waše pólski cyłk Zespół Pieśni i Tańca Legnica. Poprawom ma skupina ně­hdźe sto čłonow.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND