Tež wotawu na jewišću widźeli

póndźela, 10. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Rejwarki a rejwarjo ze Smjerdźaceje běchu jedna ze skupinow, kotrež wustupichu na Kralec statoku a tam publikum zabawjachu.  Foto: Maćij Bulank Rejwarki a rejwarjo ze Smjerdźaceje běchu jedna ze skupinow, kotrež wustupichu na Kralec statoku a tam publikum zabawjachu. Foto: Maćij Bulank

Štóž bě sej myslił, zo změje na Kralec dworje na kromje wsy trochu wjace měra wot hołka a tołka tamnych dworow, tón dyrbješe spěšnje zwěsćić, zo tomu tak njeje. Na dworje w zamołwitosći sćelaka MDR knježeše samsna mjerwjeńca ludźi kaž druhdźe tež. Pomocnicy w piwowym wozu, w kuchni a při grilu mějachu ruce połne dźěła. Na jewišću wustupowachu folklorna skupiny madźarskeje mjeńšiny w Rumunskej Szarkalab, Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hercami a Zespół Pieśni i Tańca Łany z Pólskeje. Po programje wjedźeše rozhłosownica Diana Fryčec-Grimmigowa.

Jedyn z wjerškow sobotnišeho wječora bě wopyt sakskeho ministerskeho prezident Michaela Kretschmera (CDU) na Kralec statoku. Přišedši wot oficialneho witanja wón wopytowarjow festiwala wopyta a njeda so dołho prosyć, jako jeho do polonezy na jewišćo prošachu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND