Čestnohamtscy wjeski wobohaćeja(1)

srjeda, 12. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wuznamjenjene towarstwa wjesela so nad pjenježnym mytom, zo móža swoje ideje prawje bórze realizować.  Foto: Darius Buder Wuznamjenjene towarstwa wjesela so nad pjenježnym mytom, zo móža swoje ideje prawje bórze realizować. Foto: Darius Buder

Cyłkownje 18 towarstwow je so w zwisku z wubědźowanjom Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty „Podpěra regionalneho dźěła“ wuznamjeniło. W swojej lětnjej seriji wěnuje so wječornik dobyćerjam a chce towarstwa a jich zaměry předstajić.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND