Towarstwa dyrbja so rozsudźić

štwórtk, 13. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Tak kaž tule při Sprjewinej kupjeli dyrbja tež na wjele dalšich městnach w Budyšinje přichod garažow z časa NDR zrjadować.  Foto: Carmen Schumann Tak kaž tule při Sprjewinej kupjeli dyrbja tež na wjele dalšich městnach w Budyšinje přichod garažow z časa NDR zrjadować. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Dokelž so ležownostne wobsydstwowe prawo z časa NDR porno tomu w ZRN zasadnje rozeznawa, dyrbja so runje tak kaž wšudźe druhdźe tež w Budyšinje poměry wo za čas NDR natwarjene garaže znowa rjadować. Z tym je so Budyska měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju zaběrała. Za to je měšćanske zarjadnistwo registrowało wšitke garaže, kotrež na měšćanskich ležownosćach steja.

Dohromady jedna so wo 2 400 garažow na sto wšelakich městnach. Wo ně­hdźe 1 500 z nich bychu so přichodnje garažowe zjednoćenstwa starali a za tele garaže namrěwstwowe twarske zrěčenje podpisali. Zbywace garaže bychu w zamołwitosći města wostali. Při wotwažowanju wšelakich wariantow so wukopa, zo by najspomóžniše było, by-li Budyska bydlenjotwarska towaršnosć zamołwitosć za garaže přewzała. To pak njeje hišće doskónčnje jasne, dokelž dyrbjeli dawkowych přičin dla wosebity přemysłowy zawod załožić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND