Komuna wažna za turizm

póndźela, 17. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

W gmejnje Halštrowska Hola maja atraktiwne cile za dowolnikow

Hory (AK/SN). Gmejna Halštrowska Hola rozšěrjenju a wuwiću turizma w regionje łužiskeje jězory sylnje sobu přinošuje. Tole podšmórny Kathrin Winkler, jednaćelka wot lěta 2012 wobstejaceho a krajej přesahowaceho Turistiskeho zwjazka łužiska jězorina na posedźenju gmejnskeje rady Halštrowskeje Hole na Horach. „W lěće 2022 je gmejna turistiskemu zwjazkej 6 091,50 eurow sobustawskeho přinoška płaćiła“, wona rozłoži. „W datowej bance Turistiskeje a marketingoweje towaršnosće Braniborskeje (TMB) je 129 tak mjenowanych „points of interest“ (dypki zajima) z Halštrowskeje Hole naspomnjenych. Wobłuki sahaja wot po­brjoha přez hotele a pensije hač k wodowemu wotpočnišću. W cyłym lěće 2022 je TMB registrowała, zo buchu internetne strony, zaběrace so z temu Halštrowska Hola, dohromady 47 600 razow wočinjene. Wot cyłkownje 104 000 eurow wobrota turistiskeho zwjazka je gmejna Halštrowska Hola 17 000 eurow přinošowała. „To woznamjenja, zo je 13 procentow wobrota z gmejny přišło“, jednaćelka turistiskeho zwjazka radźićelam rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND