Běły kur do Berlina pósłali

wutora, 18. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesne sadźenje bě předwčerawšim jedyn z wjerškow Sulšečanskeho wjesneho swjedźenja. Wjes je swój nadawk spjelniła, dosć lěsnych dźěłaćerjow na jewišćo přinjesła a tež wuheń wobstarała, z kotrehož běły kur stupaše.  Foto: Gernot Menzel Wjesne sadźenje bě předwčerawšim jedyn z wjerškow Sulšečanskeho wjesneho swjedźenja. Wjes je swój nadawk spjelniła, dosć lěsnych dźěłaćerjow na jewišćo přinjesła a tež wuheń wobstarała, z kotrehož běły kur stupaše. Foto: Gernot Menzel

Sulšecy (GM/SN). Něšto stow ludźi je ­minjeny kónc tydźenja wjesny swjedźeń w Sulšecach wopytało. Sobotu na přikład je so wjace hač 30 mustwow na wubědźowanju wo třělenje jědnatkow wobdźěliło.

Wjeršk bě njedźelu popołdnju pisany program. Dźěl toho je hižo wjacore lěta wjesne wjetowanje. Moderator Heiko Harig přednjese wjesnemu předstejićerjej Jurjej Brösanej nadawk, w běhu jedneje hodźiny 20 lěsnych dźěłaćerjow w dźěłowej drasće a z motorskej piłu na jewišćo přiwabić. Nimo toho měješe pjeć žonow přichadźeć, kiž měli 20 steakow sobu měć a dale pjeć metrow wysoki wuheń. Z nim chcychu signal w formje běłeho kura politikarjam w Berlinje pósłać, zo měli wo swojej tepjenskej politice hišće raz rozmyslować. Jurij Brösan měješe tróšku wobmyslenja dla 20 lěsnych dźěłaćerjow, dokelž wšak wobydlerjo w Sulšecach zwjetša ze zemskim płunom tepja. Skónčnje dojednachu so z moderatorom na 15 lěsnych dźěłaćerjow a runje telko steakow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND