Zrěčenje bórze předpołoža

wutora, 18. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Přećeljo wlečakow chcedźa towarstwowy dom jako zetkanišćo zachować

Łaz (AK/SN). Kobličanske towarstwo přećelow wlečakow chce w Koblicach wjesny towarstwowy dom wot Łazowskeje gmejny dołhodobnje přewzać. Tole podšmórnychu čłonojo a wobydlerjo na zašłym posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady. Kónc julija chce gmejna towarstwu naćisk zrěčenja předpołožić. „Po tym chcemy so z towarstwom wo tym rozmołwjeć. Hnydom po lětnjej přestawce móhła gmejnska rada zrěčenje wobzamknyć“, wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) připowědźi.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND