Zhromadnje płuwać nawuknu

štwórtk, 20. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
W Kulowskej lěsnej kupjeli nawuči płuwanski mišter Uwe Mickel (nalěwo) tymle a dalšim wobdźělnikam tuchwilneho prózdninskeho kursa płuwanje. Wotpowědnje swojeje starobje zakónča woni z rozdźělnym wotzamknjenjom  Foto: Andeas Kirschke W Kulowskej lěsnej kupjeli nawuči płuwanski mišter Uwe Mickel (nalěwo) tymle a dalšim wobdźělnikam tuchwilneho prózdninskeho kursa płuwanje. Wotpowědnje swojeje starobje zakónča woni z rozdźělnym wotzamknjenjom Foto: Andeas Kirschke

W Kulowskej kupjeli stej wobaj prózdninskej kursaj wuknihowanej

Kulow (AK/SN). Z nadutymaj polstromaj na rukomaj Mila, Tilda, Alwin, Brian a Joshua prěnje metry płuwaja a hladaja ke kromje basenka. „Ruce dołhe činić, na wodźe płuwać a k tomu noze pohibować“, žada sej płuwanski mišter Uwe Mickel. W prózdninskim płuwanskim kursu w Kulowskej lěsnej kupjeli wón w třoch skupinach z dohromady 15 wobdźělnikami trenuje. Wot lěta 2001 wón kóžde lěto dwaj intensiwnej kursaj za dźěći organizuje. Kóždy traje dźesać dnjow.

„Sym tu sam płuwać nawuknył“, 51lětny powěda. „Dźensa jenož to dale wjedu, štož za čas NDR tu hižo mějachmy.“ Najmłódši dyrbja najprjedy we wodźe stać. Na to so woni na wodu połoža a so wotstorkuja. Jako prěnje nawuknu noze wužiwać, hakle potom ruce. Uwe Mickel kedźbuje na čistu techniku. „Płuwać njeje padlowanje, ale pohiby rukow a nohow elegantnje zwjazać“, wón rozłoži. ­Najmłódši zakónča kurs z wotzamknjenjom „Mórski konik“. Srjedźna skupina prócuje so wo płuwanske znamješko w bronzy, skupina wjetšich wo znamješko w slěbru.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Płuwanske kmanosće kóždeho wobdźělnika sej Uwe Mickel dokładnje zapisuje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND