Bjerje sej chwile za rozmołwu

štwórtk, 20. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wot spočatka měrca 1992 wuchadźeja Serbske Nowiny jako wječornik. A wot toho časa je pomocnicy w mnohich wjetšich a mjeńšich wsach wšědnje ­čitarjam do domu noša. Najwjetši čas tuž našich pilnych roznošowarjow w lětnjej seriji předstajić (8).

Při rjanym wjedrje wuhladaš nawječor w Njeswačidle často Luciju Rubinowu, kak so z přećelnej a hibićiwej žonu rozmołwja. Je to Ursula Hoblandowa, kotraž jej wšědnje w samsnym času Serbsku nowinu přinjese. Kaž Lucija Rubinowa powěda, so rady wo aktualnych podawkach w Njeswačidle wuměnitej. Mjez druhim rozmołwjatej so wo wažnych rozsudach Njeswačanskeje gmejnskeje rady. Zwjetša dźeń po tym, zo su so radźićeljo zetkali, wo tym serbski wječornik rozprawja. Tak čitarjo nowiny wo nowych rozsudach prjedy zhonja, hač so wo tym w Njeswačanskej gmejnskej nowinje pisa.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) W Njeswačidle Ursula Hoblandowa Serbske Nowiny roznošuje. Foto: Alfons Handrik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND