Nowa webstrona za inkluziju(3)

srjeda, 26. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Tajke wupadachu w lěće 2020 spočatki projekta w Radworju – z přetwarjenym wagonom na zahrodźe. Wjele je so po tym stało.  Foto: Hanka Šěnec Tajke wupadachu w lěće 2020 spočatki projekta w Radworju – z přetwarjenym wagonom na zahrodźe. Wjele je so po tym stało. Foto: Hanka Šěnec

Cyłkownje 18 towarstwow je so w zwisku z wubědźowanjom Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty „Podpěra regionalneho dźěła“ wuznamjeniło. W swojej lětnjej seriji wěnuje so wječornik dobyćerjam a chce towarstwa a jich zaměry předstajić.

Njeje tomu hišće dołho, zo bu něhdyše dwórnišćo w Radworju ze zjawnymi srědkami renowěrowane a na zetkanišćo přetwarjene. „Dwórnišćo inkluzije“ wone nětko rěka a towarstwo stara so wo to, je ze žiwjenjom pjelnić. Nětko planuje dohromady dźesać čłonkow a čłonow nowostku za inkluziwne zetkawanišćo: Nowa webstrona ma cilam towarstwa polěkować. Nimo poskitkow w formje projektow abo podobneho maja na dwórnišću mjenujcy tež hóstne stwy. Dohromady pjeć jich je, nimo toho poskićuja bydlenje. Jedna z hóstnych stwow je samo specielnje za zbrašenych ludźi wuhotowana. Tute hóstne stwy, tak powěda čłonka towarstwa Raphaela Wićazowa, maja so w přichodźe přez webstronu knihować hodźeć.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND