Wosebite pječwo składnostnje jubileja pčołarja

srjeda, 26. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Pjekarja Brězanowe pčołki z „baiser“ (praj „bizej“ po francoskim „hubka“) su dale tež w Budyskich Žitnych wikach na předań.  Foto: Jurij Łušćanski Pjekarja Brězanowe pčołki z „baiser“ (praj „bizej“ po francoskim „hubka“) su dale tež w Budyskich Žitnych wikach na předań. Foto: Jurij Łušćanski

Budyšin (Łu/SN). Tež hdyž smy Mjezynarodny dźeń pčołkow hižo 20. meje wo­swjećili, poskića pjekar Clemens Brězan dale pječene pčołki w swojej Rakečanskej pjekarni a we wjacorych wotnožkach (hlej foto). Słowjenska je Organizaciji Zjednoćenych narodow namjetowała, wot lěta 2018 Mjezynarodny dźeń pčołkow přewjesć. Tomu je so wotpowědowało. Wot nětka kóžde lěto na wu­znam pčołkow skedźbnjeja, na njeparujomne wopłodźenje, z kotrymž wone wšelakorosć w přirodźe zdźerža a zežiwjenje čłowjeka a zwěrjata sobu zawěsća. Zdobom pak so z mjezynarodnym dnjom na to pokazuja, zo je połojca dohromady ně­hdźe 550 družin pčołkow dźensa na wšelakore wašnje wohrožena.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND