Z wutwarom a nowotwarom CO2-bilancu polěpšić

štwórtk, 27. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Firma Creaton chce w swojej wotnožce w Hućinje přez modernizaciske naprawy tójšto energije a wody zalutować.  Foto: Uwe Menschner Firma Creaton chce w swojej wotnožce w Hućinje přez modernizaciske naprawy tójšto energije a wody zalutować. Foto: Uwe Menschner
Hućina (UM/SN). Creaton tzwr – němski producent třěšnych cyhelow – chce w swojim zawodźe w Hućinje emisiju wuhlikoweho dioksyda a přetrjebu energije w produkciji jasnje redukować. Za to planuje předewzaće přetwar respektiwnje nowotwar w dwěmaj wažnymaj produkciskimaj wobłukomaj. Naprawy su dźěl cyłkowneje strategije „běžneho zwyšenja wudźeržliwosće“, piše wone na internetnej stronje. Creaton chce w lěće 2001 natwarjenu připrawu za čisćenje produkciskeje masy wottorhać a z nowej narunać. Nimo toho planuje swoju komisijowu halu powjetšić. Za to je lětsa změnu wob­twarjenskeho plana zapodał, kotruž je Malešanska gmejnska rada schwaliła­ – wjeska Hućina słuša do Malešanskeje gmejny. Wobě twarjeni stej tak mjenowanej „zymnej hali“, w kotrymajž za produkciju trěbny material přihotuja a hotowe produkty za dodawanje składuja. Creaton chce přez naprawy wob lěto dohromady 18 milionow kilowattnych hodźin (kWh) termiskeje a 1,6 milionow kWh elektriskeje energije, kaž tež 25 000 kubiknych metrow wody zalutować.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND