Astro-dialog při róžni poručenje

srjeda, 02. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Ralbicy-Róžant (SN/mb). Zamołwići Němskeho centruma za astrofyziku (DZA), kotryž je so loni we wubědźowanju Zwjazka wo spěchowanske srědki za wulkoslědźenišćo we Łužicy přesadźił, chcedźa dialog z wobydlerstwom našeho regiona pokročować. Prof. Günther Hasinger, direktor za wědomosć europskeje swětnišćoweje organizacije ESA a designowany załoženski šef noweje swětłownje změny strukturow w našej domiznje, přeprošuje zaso na „rozmołwu při róžni“. Nimo komunalnych politikarjow su kaž loni při prěnim tajkim terminje zaso wšitcy zajimcy z wokoliny wutrobnje ­witani. Potajkim móžeće sej hižo tón ­termin do protyčki zapisać: srjedu, 30. žnjenca, wot 17.30 hodź. w Konjecach na Wjesnej 20 (Dom towarstwow). Krótko po lońšim terminje su w Berlinje rozsudźili, zo DZA do Łužicy póńdźe.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND