Młody pišćeler zaměrnje na puću wuspěcha

srjeda, 02. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Młody a přewšo talentowany pišćeler Johannes Kral je njedawno w Budyskej tachantskej cyrkwi koncertował.  Foto: Maćij Bulank Młody a přewšo talentowany pišćeler Johannes Kral je njedawno w Budyskej tachantskej cyrkwi koncertował. Foto: Maćij Bulank

Budyšin (CRM/SN). W lěće 2017 maturowaše Johannes Kral z Dobranec pola Hodźija na Serbskim gymnaziju w Budyšinje. W samsnym lěće wobdźěli so (hižo) na XIII. mjezynarodnym wurisanju Gottfrieda Silbermanna za pišćelerjow w Freibergu. Z toho časa ma nimoměry nadarjeny a dale přewšo wuspěšny student cyrkwinskeje hudźby w Lipsku priwileg, kaž profilowany wuměłc směć koncertować na wosebje sławnych pišćelach.

Mjeztym liči 24lětny student do „wodźacych dorostowych organistow“ a jeho terminowu protyčku njepjelnja jenož wustupy w Lipsku, Drježdźanach abo Berlinje, ale tohorunja we wukraju – samo w Moskwje. Njeje tuž jenož zbožowny připad, ale poprawom samozrozumliwa naležnosć, zo zarjadowa so runje tak do wonych organistow, kotřiž hraja składnostnje Budyskeho pišćeloweho lěća na wulkich byrglach z Eulec manufaktury w Budyskej tachantskej cyrkwi. Njedawno zahori wón znowa ze swojim wirtuoznym hraćom mnohich wobydlerjow města, w kotrymž běše so před 24 lětami narodźił. Při tym je wón swojeju staršeju runje tak putał kaž někotrych Serbowkow a Serbow z přećelskeho kruha.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND