Stary kanal přeco hišće stabilny

štwórtk, 03. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Tim Rußkowski z Berlinskeje firmy za saněrowanje wopłóčkowych kanalow nowinarjam předwčerawšim demonstrowaše, kak w Budyšinje wosebity wopłóčkowy kanal ponowja.  Foto: Carmen Schumann Tim Rußkowski z Berlinskeje firmy za saněrowanje wopłóčkowych kanalow nowinarjam předwčerawšim demonstrowaše, kak w Budyšinje wosebity wopłóčkowy kanal ponowja. Foto: Carmen Schumann

Překwapjenka při saněrowanju wopłóčkoweje syće w sprjewinym měsće

Budyšin (CS/SN). Wot spočatka junija ­tohole lěta zwoprawdźeja na Budyskej Pawlijowej twarske předewzaće, kotrež je dołho planowane. Hižo wot lěta 2015 chcedźa tam wopłóčkowu kanalizaciju ponowić. Tuchwilu su sobudźěłaćerjo Berlinskeje firmy za saněrowanje kanalow na wotrězku mjez Thomasa Mannowej a Weigangowej při dźěle. Tam běchu při wurywanskich dźěłach zwěsćili, zo kanalizacija z tak mjenowaneho kamjentneho kanala wobsteji. To woznamjenja, zo je kanal z kamjenjow murjowany a ma štyriróžkaty přerěz. Kaž fachowcy zwěsćichu, je kanal něhdźe 120 lět stary a je nastał, jako na Kantowej a Lubijskej kaserny twarjachu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND