Wjeselo na drasće dale dawać (6)

srjeda, 16. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Z wjele lubosću staraja so Spalenjo wo zdźerženje swojich tradicijow. Wosebje narodna drasta za dźěći je jim při tym wažna.  Foto: priwatne Z wjele lubosću staraja so Spalenjo wo zdźerženje swojich tradicijow. Wosebje narodna drasta za dźěći je jim při tym wažna. Foto: priwatne

Cyłkownje 18 towarstwow je so w zwisku z wubědźowanjom Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty „Podpěra regionalne dźěła“ wuznamjeniło. W swojej lětnjej seriji wěnuje so wječornik dobyćerjam a chce towarstwa a jich zaměry předstajić.

Hordźe rejuja holcy bantowu reju wokoło meje. Při tym su holcy ze Spal serbsku ewangelsku drastu wokoło Wojerec zhotowane. Rejowanje je zbliža. Kóždy druhi tydźeń zetkawaja so starodawni wobydlerjo wsy wot lońšeho z dźěćimi a z nimi zhromadnje reje zwučuja. „Projekt přewjedujemy w domizniskim towarstwje tu w Spalach. Wone zaběra so z dźěłom z dźěćimi a młodźinu a prócuje so wo to, serbsku drastu zdźeržeć“, praji Anja Winzer z domizniskeho towarstwa. „Mamy mnohich pomocnikow. K nim słušatej tež Carola Holdt a Anja Metzner, kotrejž z dźěćimi na rejach dźěłatej.“ Druhe městno je towarstwo ze swojim dźěłom w Leader-projekće dobyło a smě so nětko nad 3000 eurami wjeselić.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND