W klóštrje su zaso zela w srjedźišću

pjatk, 18. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN). Křesćansko-socialny kubłanski skutk přeprošuje zhromadnje z abatisu Gabrielu Hesse a sotrami konwenta klóštra Marijineje hwězdy njedźelu, 20. awgusta, wot 11 hodź. na zelowu njedźelu do zežiwjenskeho a zeloweho centruma w Pančicach-Kukowje. Składnostnje Dnja Hornjeje Łužicy, kotryž so kóžde lěto 21. awgusta woswjeći, wotměje so we wobłuku zeloweje njedźele prěni raz tradicionalne hornjołužiske domizniske zetkanje zwjazka Łusatia pod hesłom „Z horow hač do hole“. Tak ma 6 000 kwadratnych metrow wulka zahroda wopytowarjow z cyłeje Hornjeje Łužicy přiwabić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND