Wulki wokomik dožiwili

pjatk, 18. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Při połoženju zakładneho kamjenja za nowu Ralbičansku pěstowarnju jeje chowancy hosćom mały program předstajichu.  Foto: Feliks Haza Při połoženju zakładneho kamjenja za nowu Ralbičansku pěstowarnju jeje chowancy hosćom mały program předstajichu. Foto: Feliks Haza

Zakładny kamjeń za nowu Ralbičansku pěstowarnju połoženy

Ralbicy (JK/SN). Wažny krok při zwoprawdźenju nowotwara Ralbičanskeje pěstowarnje je so wčera na tamnišim twarnišću wotměł, jako połožichu zakładny kamjeń. Na tutu ceremoniju witachu wjesnjanosta Hubertus Ryćer (njestronjan) a gmejnscy radźićeljo sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera, zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Alojsa Mikławška, Budyskeho krajneho radu Uda Wićaza (wšitcy CDU) kaž tež předsydu Domowiny ­Dawida Statnika, předsydku Serbskeho šulskeho towarstwa Katharinu Jurkowu a mnohich dalšich zastupjerjow z twarom a gmejnu zwjazanych institucijow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND