Za kolesowansku šćežku ličba jězdźidłow njedosaha

póndźela, 21. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (BB/SN). Dróha mjez Radworjom a Chelnom drje njeje ani žane tři kilometry dołha. A tola so po njej wobchad sčasami jenož tak kopi, wšako wužiwaja ju tež wobydlerjo někotrych wokolnych wsow, hdyž chcedźa do Budyšina chiba na awtodróhu A 4. K tomu přińdu Chelnjanscy šulerjo a samo jich towaršojo Małeho a Wulkeho Wjelkowa, kotřiž kolesuja do Radworskeje šule.

Što rěči potajkim přećiwo kolesowanskej šćežce podłu wokrjesneho puća? Ničo, měni hižo dawno Radworski gmejnski zarjad. Tola wša próca wo tajku šćežku wostanje drje w blišim času bjez wuspěcha. Minjenu srjedu je wjesnjanostka Madeleine Rentsch gmejnskej radźe zdźěliła, zo njehodźi so tajki puć twarić. Wina su jedyn abo samo wjacori wobsedźerjo pódy podłu puća, kotřiž nochcedźa ani šlebjerdku swojeho pola předać.

Hač pak je to jenička přičina? Před měsacami je Budyski krajnoradny zarjad dał wobchad mjez Radworjom a Chelnom ličić. Rezultat bě, zo je tu poprawom hišće přemało awtow, traktorow a kolesowarjow po puću. Twar přidatneje kolesowanskeje šćežki so tuž cyle njewupłaći.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND