Žiwjenske stawizny hromadźa(7)

srjeda, 23. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Kapałka swjateho Urbana je srjedźišćo Hózka. Kołowokoło njeje pletu so njeličomne stawizny a stawiznički.  Foto: Andreas Kirschke Kapałka swjateho Urbana je srjedźišćo Hózka. Kołowokoło njeje pletu so njeličomne stawizny a stawiznički. Foto: Andreas Kirschke

Cyłkownje 18 towarstwow je so w zwisku z wubědźowanjom Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty „Podpěra regionalne dźěła“ wuznamjeniło. W swojej lětnjej seriji wěnuje so wječornik dobyćerjam a chce towarstwa a jich zaměry předstajić.

Jako dźěćo přebywaše Joachim Reißk často při Čornym Halštrowje. „W zymje k smykanju, w lěću ke kupanju abo čołmikowanju hač do Koćinjan spušćadła, k tomu lód z napojoweho wobchoda Debik a připódla reparowane črije wot šewca wotewzać“, powěda 44lětny Hózčan, sydom lět dołho hižo čłon wjesneje rady, wo šewcu Walteru Czaikowskim. Wona dźěłarnja je jedyn z mnohich kapitlow Hózkowskich stawiznow wot lěta prěnjeho naspomnjenja 1374. Klětu – k 650tym jubilejej wsy – ma brošurka ze žiwjenskimi stawiznami Hózka nastać. Wjesna rada hromadźi kapitle. Telko wjesnjanow kaž móžno chcedźa zapřijeć.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND