Město nima žadyn wliw

štwórtk, 31. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Kulowscy radźićeljo wo zawrjenju mebloweho zawoda rěčeli

Rachlow (AK/SN). „Kotre wuskutki ­změje zawrjenje mebloweje twornje ­Maja w Brěžkach na hospodarski plan ­města Kulowa a dołhodobnje na naše ­dochody z přemysłoweho dawka?“, ­chcyše Kulowska měšćanska radźićelka ­Susanne Kockert (Powšitkowne wobydlerske zastupnistwo) na wčerawšim ­po­- sedźenju měšćanskeje rady w Rachlowje wědźeć. Nadrobnje so na to hišće wotmołwić njehodźi, wotmołwi komornik Mathias Kockert. Kelko přemysło­weho dawka ma předewzaće płaćić, so stajnje hakle wróćo skutkujo wobliči. „Za lěto 2023 so zawrjenje twornje na naš měšćanski etat njewuskutkuje“, komornik rozłoži. „Wažne je, zo so nětko roz­risa, što so přichodnje z ležownosću ­stanje. Runje tak wažne je, zo změjemy wottam dale dochody z ležownostneho dawka a z popłatkow za wopłóčki“, ­Mathias Kockert dale praji.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND