Čitarjo nowiny taz so ze Serbami zeznajomili

štwórtk, 14. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Skupina čitarjow dźenika taz wčera w Njebjelčicach Foto: SN/Bojan Benić Skupina čitarjow dźenika taz wčera w Njebjelčicach Foto: SN/Bojan Benić
Njebjelčicy (SN/MiR). Skupina čitarjow němskeje nowiny taz přebywa tónle tydźeń we Łužicy. Nawoda skupiny a redaktor Thomas Gerlach znaje wosebitosće regiona, předewšěm tež jeje serbske kónčiny. „Mam runje Serbow a jich žiwjenske wašnje za wažny aspekt při tworjenju mosta do słowjanskeho swěta, kotryž bě a je w mnohich krajach zapadneje Europy njeznaty“, wón rjekny. Něhdyši Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak rysowaše wuwiće wsy z časa NDR a poda informacije wo móžnym wuwiću. Pućowacy su sej mjez druhim pěstowarnju, cyrkej a wjesny wobchod wobhladali. Elke­ Altmann je jim energijowy koncept za wjes zbližiła. A projektowy koordinator Krabatoweho towarstwa Jens Tiekenheinrich wabješe za lětuši Krabatowy tydźeń. Přičiny za to, zo su so čitarjo taz na jězbu sem podali, běchu wšelake. Šwicarku Beatrice Matzenauer zajimowaše w prěnim rjedźe wotmołwa na prašenje: „Što je tomu wjedło, zo zhubja starše demokratiske politiske strony čłonow a wolerjow?“ Wolfgang Esch z Duisburga rjekny: „Wěm wo tym, zo su Serbja připóznata narodna mjeńšina.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND