Pančičanscy jěcharjo swjeća jubilej

štwórtk, 14. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo konjaceho sportoweho towarstwa Při Klóšterskej wodźe a jich pomocnicy tele dny na Hórčanskim sportnišću a kołowokoło njeho zadźěwki přihotuja, zo móhli tam kónc tydźenja jěchanski turněr přewjesć.  Foto: Betina Wenderothowa Čłonojo konjaceho sportoweho towarstwa Při Klóšterskej wodźe a jich pomocnicy tele dny na Hórčanskim sportnišću a kołowokoło njeho zadźěwki přihotuja, zo móhli tam kónc tydźenja jěchanski turněr přewjesć. Foto: Betina Wenderothowa

Hórki. Kónc tydźenja wubědźuja so w Hórčanskim stadionje znowa jěcharjo z wjacorych zwjazkowych krajow a we wjacorych disciplinach. Wjeršk je přewjedźenje sakskich mišterstwow w mnohostronskim jěchanju we wotewrjenej starobnej klasy. Nimo toho wojuja jěcharjo U16 ze swojimi ponyjemi wo medalje w sakskich mišterstwach.

Na 30. jubilejnym turněrje móže ko­njace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe jako hosćićel hnydom štyrjom ­jěcharjam ze swójskeho towarstwa palcy w hódnoćenju mišterstwa tłóčić: Franciska Bobkec a Paulina Borowitza startu­jetej w žónskim hódnoćenju, Pětr Bobka a Křesćan Zahrodnik pola muži. Wšitcy štyrjo běchu w aktualnej sezonje po cyłej Němskej hižo wuspěšnje po puću, hakle njedawno na zwjazkowym championaće we Warendorfje.

Pančičanscy lubowarjo konjow wjesela so wězo tež stajnje nad dorostom. Tak trenuja ći, kiž su 1992 towarstwo załožili, mjeztym swoje wnučki, kotrychž toho­runja kónc tydźenja we wšelakorych wubě­dźowanjach w dresurje, skakanju a mnohostronskim jěchanju na ponyju abo wulkim konju wuhladamy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND