Zelena swěca za festiwalej

pjatk, 15. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Festiwal „Break the Rules“ je minjene lěta stajnje wjele ludźi k Bjerwałdskemu jězorej přiwabił. Tež klětu ma so zarjadowanje wotměć.  Foto: archiw/Joachim Rjela Festiwal „Break the Rules“ je minjene lěta stajnje wjele ludźi k Bjerwałdskemu jězorej přiwabił. Tež klětu ma so zarjadowanje wotměć. Foto: archiw/Joachim Rjela

Hamor (AK/SN). Při Bjerwałdskim jězoru w Hamorskej gmejnje smětej so tež klětu wulkej festiwalej pod hołym njebjom wotměć. To je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła. HOLI open air budźe 8. junija 2024 na Hamorskim pobrjohu. Je to mjeztym dźesate ­zarjadowanje tajkeho razu. Zarjadowar je předewzaće GBG z Niskeje. Jednaćel Toni Heide liči z něhdźe 5 000 wopytowa­rjemi.

Přewjesć smědźa tež festiwal „Break the Rules“, a to wot 25. hač do 28. julija 2024 na Klětnjanskim pobrjohu. Za to gmejna a Nišćanske předewzaće za gastronomiju a catering HKH zrěčenje wotzamknjetej. Z nim rjaduja wužiwanje jednotliwych ležownosćow. Tu liča z něhdźe 9 000 wopytowarjemi.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND