Hród je wjeselo a brěmjo

pjatk, 15. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Za Njeswačansku gmejnu a jeje wjesnjanostu Gerda Schustera je wudźeržowanje barokneho hrodu z parkom wulke wužadanje. Na tamnym boku přiwabja historiska drohoćinka tójšto wopytowarjow.  Foto: Uwe Menschner Za Njeswačansku gmejnu a jeje wjesnjanostu Gerda Schustera je wudźeržowanje barokneho hrodu z parkom wulke wužadanje. Na tamnym boku přiwabja historiska drohoćinka tójšto wopytowarjow. Foto: Uwe Menschner

Što njewšědne wobsydstwo za gmejnu scyła woznamjenja?

Njeswačidło (UM/SN). Štó drje wo tym njesoni, měć swójski hród? Za Njeswačansku gmejnu je tónle són woprawdźitosć. Wona wobsedźi daloko znaty hród z parkom, kiž wjele wopytowarjow do gmejny sewjernje Budyšina přiwabja. Lětsa swjeći barokna připrawa, do kotrejež słušeja tohorunja wjacore pawiljony, 300. róčnicu. Wo tym swědči mjez druhim z wjele prócu zestajena wustajeńca w domizniskim muzeju. Što pak za mału wjesnu gmejnu kaž Njeswačidło woznamjenja, hród wobsedźeć? „Je to wjeselo a zdobom brěmjo“, wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) wuznawa, jako wón durje hrodu wotamknje. Wopytowar hnydom do dawnych časow zastupi. Na wulkej žurli jako žro hrodu je wjele pychi widźeć. Wot wulkeho swěčnika pućuje wóčko k wjerchej a sćěnam, kotrež su ze stukom a mólbami wudebjene.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND