Rěčne kupy bliže zeznali

póndźela, 18. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Jedna z mnohich stacijow kolesowanskeje jězby po Baćońskej, Zdźěrjanskej a Radworskej wosadźe bě sobotu tule při jednym z kamjenjow, kotrež dopominaja blisko Radworskeho Haja na bywšu wjes Hronow.  Foto: Marian Wjeńka Jedna z mnohich stacijow kolesowanskeje jězby po Baćońskej, Zdźěrjanskej a Radworskej wosadźe bě sobotu tule při jednym z kamjenjow, kotrež dopominaja blisko Radworskeho Haja na bywšu wjes Hronow. Foto: Marian Wjeńka

Štwórta kolesowanska jězba po třoch wosadach

Smochćicy (SN/MWj). Wjele noweho nazhonili a zajimawych ludźi zeznali abo znowa zetkali su sobotu wobdźělnicy štwórteje a poslednjeje kolesowanskeje jězby we wobłuku tuchwilneje wosebiteje wustajeńcy Budyskeho Serbskeho muzeja „Čej’ da sy“. Pod wupruwowanym nawodom Tadeja Šimana, organizatora a redaktora k wustajeńcy wušłeje knihi ze samsnym titlom, wjedźeše něhdźe 30 kilometrow dołha čara po nabožnych a rěčnych kupach Baćońskeje, Zdźěrjanskeje a Radworskeje wosady.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) W Radworskej Starej cyrkwičce zahra Alexander Pólk na pišćelach, kotrež pochadźeja z lěta 1680. Wo trěbny powětr staraše so Pětr Kliman.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND