Spjaty jězor njeje „rjedźernja rěki“

wutora, 19. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Na 15. Grodkowskim dnju wody a přirodoškita bě zajim wopytowarjow minjenu sobotu zaso wulki. W srjedźišću steještej přichodny wobběh wody we Łužicy a kak budźe Sprjewja zaso čista. Z tym so zakładny dokument NABU zaběra. Wo nim ma najprjedy zjawnosć diskutować, doniž jón měšćanscy zapósłancy njeschwala.

Grodk (JoS/SN). Regionalny zwjazk Grodk NABU je za swoje wěcowne dźěło znaty. „Dny wody a přirodoškita“ to přeco zaso wobswědčuja. Zajimowani wopytowarjo wobsahi wudospołnjeja abo so dokładnišo za nami prašeja. Dawno je jasne, zo Sprjewja wot dźensa na jutře čista njebudźe. To domoródnych mjerza, ale runje tak kolesowarjow a turistow. Žiwjenska kwalita ludźi, wobswět a mnohota družin fawny a flory podłu Sprjewje su negatiwnje wobwliwowane. Žołte błóto železohydroksida poćežuje towarstwowu dźěławosć kanutow, płachtakowarjow a wudźerjow. Dospołny škódny wliw, tak NABU, móža jenož pomjeńšić, hdyž železohydroksid z wody wotstronjeja. Tak, kak to hižo w kónčinje Rulec młyn, Nowe Město nad Sprjewju, Nowa Wjes z naprawami praktikuja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND