Kónčna etapa kolesowanja po wólbnym wokrjesu

štwórtk, 21. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Elaine Jentsch (nalěwo), Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman a zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (wobaj CDU, wotprawa) dachu sej w Sernjanskim předewzaću M-PT wot jednaćelki Carmen Hebestreitoweje (2. wotlěwa) rozłožić, kotre wudźěłki tam wuwiwaja a twarja.  Foto: Halena Jancyna Elaine Jentsch (nalěwo), Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman a zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (wobaj CDU, wotprawa) dachu sej w Sernjanskim předewzaću M-PT wot jednaćelki Carmen Hebestreitoweje (2. wotlěwa) rozłožić, kotre wudźěłki tam wuwiwaja a twarja. Foto: Halena Jancyna

Hórki/Sernjany. Po šěsć tydźenje trajacej jězbje po wólbnym wokrjesu staj požadarka wo kandidaturu za wólby Sakskeho krajneho sejma Elaine Jentsch kaž tež zapósłanc krajneho sejma Alojs ­Mikławšk (CDU) swoju kolesowansku turu srjedź septembra zakónčiłoj. Wšelake etapy skićachu móžnosć předewzaća, towarstwa a institucije zeznać a sej při tym přehlad wo wužadanjach jednotliwych akterow tworić. Poslednja etapa wje­dźeše po serbskich gmejnach podłu ­Klóšterskeje wody a bu wot komunalnych politikarjow přewodźana.

W Hórkach pobychu na 30. jěchanskim a skakanskim turněrje a rozmołwjachu so tam mjez druhim z předsydku konjaceho sportoweho towarstwa Při Klóšterskej wodźe Sandru Bernd wo wu­wiću towarstwa. W 20 wubědźowanjach ­nastupi nimale 200 jěcharjow z pjeć wšelakich zwjazkowych krajow. Babylětnje wjedro njestaraše so jenož wo optimalne wubědźowanske wuměnjenja, ale při­wabi tež mnohich hosći.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND