Situacija dale stabilna

srjeda, 27. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Twarske dźěła za nowu pěstowarnju w Ralbicach postupuja po wuprajenju wjesnjanosty Hubertusa Ryćerja po planje.  Foto: Jan Kral Twarske dźěła za nowu pěstowarnju w Ralbicach postupuja po wuprajenju wjesnjanosty Hubertusa Ryćerja po planje. Foto: Jan Kral

Gmejnske financy najebać přidatne wudawki dosć derje zrjadowane

Konjecy (JK/SN). Na minjenym posedźenju gmejnskeje rady Ralbic-Róžanta poda zamołwita komornica Franciska Čapikowa rozprawu k połlětnemu stawej lětušeho hospodarskeho plana gmejny. Najebać přidatne wudawki za nowotwar pěstowarnje we wobjimje nimale 840 000 eurow je pjenježny staw komuny poměrnje dobry. K spokojenju radźićelow, wjesnjanosty a komornicy je powěsć z Drježdźan dóšła, zo so tež přidatne wudawki za twar Ralbičanskeje pěstowarnje z 90 procentami spěchuja. Tak ma gmejna „jenož přidatny swójski podźěl we wysokosći 84 000 eurow zwjesć. Tutu sumu gmejna ma“, Čapikowa wobkrući. Wona pak dyrbješe tež rjec, zo njejsu dochody z přemysłoweho dawka w planowanej wysokosći dóšli, respektiwnje zo dyrbja dočasnje płaćene dawki zaso wróćić. Komornica pak liči z tym, zo so situacija hač do kónca lěta zaso změruje a gmejna lěto z wurunanej bilancu zakónči.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND