Wosobinski serwis digitalnje

štwórtk, 28. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
W Malešanskej wotnožce Budyskeje wokrjesneje lutowarnje poskićuja wot oktobra tak mjenowany widejowy serwis.  Foto: Tobias Grützner W Malešanskej wotnožce Budyskeje wokrjesneje lutowarnje poskićuja wot oktobra tak mjenowany widejowy serwis. Foto: Tobias Grützner

Malešecy (SN/MWj). Wot swojich do­hromady 21 wotnožkow je Budyska wo­krjesna lutowarnja dotal dźesać z tak mjenowanym widejowym serwisom wuhotowała. Wot spočatka oktobra so dalša w Malešecach přidruži.

Widejowy serwis zwjaza wosobinske poradźowanje z digitalizowanjom, kaž lutowarnja zdźěli. Wužiwa-li wopytowar widejowy serwis we wotnožce, nastanje z pohibowanskim sensorom abo wotpowědnym kneflom zwisk do centrale. ­Sobudźěłaćerka abo sobudźěłaćer so wosobinsce na wobrazowce zjewi, móže so z kupcom rozmołwjeć a jeho přeća wobdźěłać, runje tak kaž by to direktnje při woknješku činił. Identifikować dyrbi so wopytowar z wupokazom a swojej ec-kartku. Dźakowano zatwarjenej kamerje hodźa so trěbne podłožki hnydom w Malešecach zascannować a do Budyskeje centrale pósłać. Na wobrazowce kupc wšitke wuslědki hnydom widźi a móže podłožki hnydom podpisać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND