Sceniske wurězki, model wirusa a „Sprjewine wrota“

srjeda, 04. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Najbóle požadany objekt awkcije na dnju wotewrjenych duri NSLDź bě model wěsteho wirusa. Foto: Carmen Schumann Najbóle požadany objekt awkcije na dnju wotewrjenych duri NSLDź bě model wěsteho wirusa. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Tradicionalnje wuhotowachu na dnju Němskeje jednoty w Serbsko-němskim ludowym dźiwadle dźeń wotewrjenych duri. Hladajo na 20lětne wobstaće Dźiwadła na hrodźe wotměwaše so zarjadowanje na Budyskim Hrodźe. Něhdźe 3 000 Budyšenjo a Budyšanki kaž tež dalši hosćo wužichu składnosć, rozhladować so za kulisami klankodźiwadła abo po hrodowej wodarni. Tam móhł w přichodźe – jeli měšćanska rada tole w oktobrje wobzamknyła – móst přez Sprjewju kónčić, kotryž Hrodźiško a Hród zwjazuje. Techniski nawoda klankodźiwadła Martin Suschke wotpowědne plany rozłoži. Nimo toho móžachu so wopytowarjo tež z pomocu wizualizacijow wo projekće „Sprjewinych wrotach“ wobhonić.

Wězo čakachu na hosći tež wurězki z nowych inscenacijow aktualneje hrajneje doby NSLDź. Ze sceniskim čitanjom předstajištaj mjez druhim Julia Klingnerec a Jurij Šiman němskorěčnu hru „Schierzens Hanka“. Samo do přichodneho lěćneho dźiwadło pod hołym njebjom podachu dohlad: Katja Reimann a Torsten Schlosser čitaštaj wujimki ze scenarija „Spuk unterm Riesenrad“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND