Wěstota dźěći gmejnje wažna

póndźela, 23. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(1 )
Přechod přez B 96 je drje z amplu rjadowany a poměrnje wěsty za šulerjow. Starši kritizuja pak překrótki čas zeleneje swěcy za přeprěčenje dróhi. Nimo toho maja šulerjo hišće njemały puć podłu sylnje wužiwaneje dróhi hić, štož móže zdźěla jara strašne być. Starši a gmejna chcedźa so wo wěsćišu čaru starać.  Foto: Jan Kral Přechod přez B 96 je drje z amplu rjadowany a poměrnje wěsty za šulerjow. Starši kritizuja pak překrótki čas zeleneje swěcy za přeprěčenje dróhi. Nimo toho maja šulerjo hišće njemały puć podłu sylnje wužiwaneje dróhi hić, štož móže zdźěla jara strašne być. Starši a gmejna chcedźa so wo wěsćišu čaru starać. Foto: Jan Kral

Pytaja za kmanym pućom za šulerjow ze zakładneje šule do horta

Rakecy (JK/SN). Na minjene posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady bě tež nahladna skupina staršich přichwatała, kotrychž dźěći do zakładneje šule chodźa. Woni mějachu wosebitu próstwu na radźićelow a gmejnu. Dotal běchu pěstowarki a sobudźěłaćerjo horta šulerjow stajnje wot šule wotewzali a do horta w pěstowarni přewodźeli a tež zaso wróćo do šule. Štóž Rakečanske wobstejnosće znaje, wě, zo je to poměrnje daloki a zdźěla tež strašny puć.

Nětko pak pěstowarnja a hort tutu posłužbu hižo njeposkićitej a dźěći dyrbja same ze šule do horta a zaso wróćo hić. To je staršim jara njewěste, dokelž dyrbja dźěći mjez druhim zwjazkowu dróhu B 96 přeprěčić. Přez tutu dróhu, po kotrejž so wulki wobchad bjez přestaća hiba, drje wjedźe přechod za pěškow z amplu, ale rjadowanje ample njewotpowěduje wěstotnym žadanjam a wuměnjenjam dźěći. Čas za přeprěčenje dróhi je překrótki a njezaruča z tym wěsty puć na druhi bok.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND